00:05 - 05. mars 2021

Mors forbanningar

I Mellom nord og natt blir lausriving vel så prekært for mor som for dotter.

Med litteratur som spenn: Gøhril Gabrielsen bryner i romanen Mellom nord og natt ei notidig mor-dotter-historie mot delar av den svenske diktaren Edith Södergrans biografi. Her ser vi på duer på Nordmøre i riktig gamle dager. Foto: Ukjent / Nordmøre museum
Annonse