00:00 - 26. mars 2021

– Målet for norske forlag er å unngå uakseptable papirkvalitetar

Men spørsmålet er i kor stor grad vi greier å sikre dette, seier Heidi Austlid i Forleggerforeningen.

Heidi Austlid er administrerande direktør for Den Norske Forleggerforening. – Det er bra at det no stillast spørsmål ved om sertifiseringsordningar som FPC og PEFC er gode nok, også i vår eigen kontekst, seier ho. Arkivfoto: Christian Belgaux
Annonse