00:05 - 05. mars 2021

Kanskje har debattene om kunsten etter 22. juli vært en viktigere del av sorgprosessen enn vi er klar over.

Sprengstoff: Debattene omkring kunsten etter 22. juli har alle handlet om hvordan vi skal bearbeide det grusomme, hvis ikke ved å synliggjøre sårene, skriver Live Lundh. Her er Jonas Dahlbergs vinnerutkast til kunstverk, som etterpå ble skrinlagt. Illustrasjon: Jonas Dahlberg Studio
Annonse