00:00 - 19. mars 2021

– Å insistere på at det er unge, svarte kvinner som skal omsetje Amanda Gorman, er kraftfullt på ein ganske grunn måte

Heile problemstillinga er latterleg, meiner Pedro Carmona-Alvarez. For Kristina Leganger Iversen handlar det om å vere medviten om sin eigen posisjon.

Representasjon: Forfattar og omsetjar Pedro Carmona-Alvarez meiner premissen for diskusjonen rundt kven som kan omsetje Amanda Gorman, er latterleg. – Viss det er éin ting minoritetsindivid ikkje vil, så er det å stadig bli gjort til representantar for ein heil skog med andre, seier han. I Noreg er det forfattar og omsetjar Marjam Idriss som har fått oppdraget med å gjendikte Gormans diktsamling.
Annonse