00:00 - 26. mars 2021

– Forfattarar er overraskande lite opptekne av kvar papiret kjem frå

Er bokbransjen med på å øydelegge dei siste nordiske gammalskogane? Paleontolog Lene Liebe Delsett har skrive om utryddingstruga skog, men fryktar boka er ein del av problemet. I Sverige har forfattarar samla seg i eit opprop.

Lene Liebe Delsett meiner det ikkje burde vere opp til kvar enkelt om bokbransjen er med på å bidra til øydelegginga av dei siste, verdifulle gammalskogane.
Annonse