00:05 - 19. februar 2021

Vennskapets sårbare maktbalanse

Monica Isakstuen mestrer et bredt repertoar når hun løfter vennskapets mangslungne vesen opp som studieobjekt – og som uhyre. 

Dyktig stilist: Et av motivene i Monica Isakstuens nye roman er hvordan vennskap synliggjør det fragmenterte og splittede ved oss, skriver Elise Winterthun.
Annonse