00:00 - 12. februar 2021

Thriller om en NOU

Jødene slet i møte med norsk byråkrati etter krigen. Femti år senere støtte Berit Reisel på den samme prokuratormentaliteten.

NOU, 1997: Både Berit Reisel og Bjarte Bruland satt i det såkalte Jødebo-utvalget, etter forslag fra Det Mosaiske Trossamfund. De to hadde tidligere hadde fått høre at de var inhabile. Foto: Tor Richardsen / NTB
Annonse