00:05 - 19. februar 2021

Seks fot under

Maren Uthaug gir eit underhaldande morbid bilde av slekters gang og dragning mot døden.

På døden nær: Å skrive om døden med både innsikt og litterær kløkt slik Uthaug gjer, er ikkje for gud og kvarmann. Foto: Thomas A / Samlaget
Annonse