00:00 - 26. februar 2021

– Ein skal forhalde seg til at naboen, som har kome heim frå Syria, er ute av fengsel og skal bli ein del av samfunnet igjen

Norske Ishaq vart dømt for terrorplanlegging i Syria. Regissøren av teaterstykket basert på livet hans trur det vil opne nokre sår – men risikerer det også å gå den domfeltes ærend?

Uklart skilje, unik innsikt: Tilhøvet mellom personen Ishaq, skodespelaren Ravdeep Singh Bajwa (her fotografert under sceneprøver) og karakteren Tariq illustrerer noko av det som både er særleg interessant og potensielt problematisk med teateroppsetjinga Dette livet eller det neste, som har premiere på Østfold internasjonale teater fredag 5. mars.
Annonse