00:00 - 22. januar 2021

Selvportrett med åpne øyne

Maleren Sverre Bjertnæs skriver om kunst og alkoholisme med en sjelden ærlighet.

Vilje til patos: Det er lite verkene til Sverre Bjertnæs som tyder på at han driver med noen form for postmoderne, ironisk lek.
Annonse