14:05 - 26. januar 2021

– Konkurransetilsynet bygger på feil fakta

Svarfristen for varselet om bøter på 502 millionar kroner er ute for Noregs største forlag. Forlagssjefar er ueinige i vurderinga Konkurransetilsynet har gjort.

Aschehoug er blant forlaga som har sendt tilsvar til Konkurransetilsynet. – I tilsvaret dokumenterer Aschehoug at varselet byggjer på feil faktum, seier forleggjar Mads Nygaard. Arkivfoto: Sofie Klougart
Annonse