00:00 - 22. januar 2021

Døden er ein del av ordninga

Asta Olivia Nordenhof borar like nådelaust i kapitalistiske selskapsstrukturar som i menneskeskjebnar i sjubindsverk om Scandinavian Star. I Danmark blir ho samanlikna med Yahya Hassan.

Rå empati: Asta Olivia Nordenhof brukar sin eigen bakgrunn, prega av vald og økonomiske vanskar, i skrivinga. Menneskeportretta hennar er rå og usentimentale, men også prega av empati og respekt. 
Annonse