00:00 - 22. januar 2021

Depresjon er både en psykisk og en kroppslig sykdom

Psykiatrihistoriker Jonathan Sadowsky vil bryte ned tradisjonelle skiller i vår forståelse av lidelsen.

Sammenheng: Jonathan Sadowsky understreker hvordan strukturelle forhold som sexisme, rasisme og klasseforskjeller forklarer forskjeller i depresjon.
Annonse