00:00 - 04. desember 2020

Gløgge ferdaminne

Morten Langeland gir oss leikne scener frå eit sjølvbevisst sjeleliv.

Særeigen tankekraft: Som poet er Morten Langeland blitt karakterisert som språkleg vittig og med ei intellektuell tilnærming til presserande spørsmål i tida. Foto: Christian Olstad / Flamme
Annonse