11:16 - 17. desember 2020

Faktasjekking for moro skyld

Hva skjer hvis man prøver å bruke NRKs egne faktasjekkartikler for å forstå forholdet mellom fakta og fiksjon i tv-serien Atlantic Crossing?

«Initialer her, her og her, Franklin»: TV-serien Atlantic Crossing har gjort Märtha til en sentral spiller i USAs inntreden i andre verdenskrig. I NRKs «faktasjekking» av serien fremstår dette som en forsiktig tillemping av de historiske realitetene. (For ordens skyld: Dette bildet er manipulert. Märtha var ikke til stede da Roosevelt signerte krigserklæringen mot Japan.) Illustrasjon: Christian Belgaux
Annonse