08:40 - 31. desember 2020

Det finnes verre forbrytelser enn å brenne bøker

Parallelt med at det økonomiske hegemoniet flytter på seg, stiger lesekompetansen i Øst-Asia mens den synker i USA og mye av Europa. Tilfeldig? Neppe. Uvesentlig? Definitivt ikke.

Boken «World Literacy» har mer å by på enn den noe traurige tittelen skulle tilsi, skriver Thomas Hylland Eriksen. Den er bredt anlagt og inneholder kapitler om bokhandlere, trykkekunstens historie og elektronisk lesning. Her: Førsteklassing Ari Cotton ved Garrison Elementary School sitter fordypet i en bok, Washington, D.C. 19. desember 2020. Foto: Lexey Swall / The New York Times / NTB 
Annonse