00:05 - 13. november 2020

Øretuteri av denne sorten er langt fra det verste som kan ramme de tusen hjem

Thure Erik Lunds fortelling fra bokmessen i Frankfurt er et fornøyelig appendiks til hans tidligere romaner.

Skogveien til Frankfurt: Thure Erik Lunds nyeste roman, Frankfurt, åpner med fortellerens ankomst til bokmessen i den tyske finanshovedstaden, som fortelleren har tatt seg frem til i en Citroën DS fra 1974. Bildet er fra fjorårets bokmesse. Foto: Ronald Wittek / EPA / NTB
Annonse