08:00 - 25. november 2020

– Hvor langt et forlags ansvar strekker seg, må vurderes konkret

Likestillings- og diskrimineringsombudet anbefaler at forlagene inkluderer et punkt om vern mot seksuell trakassering i kontrakter mellom forlag og forfatter.

Annonse