00:05 - 20. november 2020

Fra det store vi til de tusen jeg

Alle som er ensomme, er ensomme hver for seg. Men ensomheten kan bare bekjempes i fellesskap.

Legitime bekymringer: Den britiske økonomen Noreena Hertz tegner opp et ganske dystert bilde av vår egen samtid i Ensomhetens århundre, skriver Espen Hauglid. Foto: Christopher Furlong / Getty Images
Annonse