00:05 - 13. november 2020

Det vanlige får noe episk over seg

Torild Wardenærs dikt er frislupne og fantasirike, men har også et blikk for naturens harmoni og sammenheng.

Påminnelser fra en poet: Noe av det som skiller Torild Wardenær fra mange andre poeter, er en oppmerksomhet mot det i verden som stemmer, skriver Morgenbladets anmelder. Foto: Christian Belgaux
Annonse