00:05 - 20. november 2020

– Det har vært for høy terskel for å si fra

Arbeidet med å kartlegge omfanget av seksuell trakassering i bokbransjen er bare begynnelsen, sier Ingvild Herzog i Forfattersentrum.

Ingvild Christine Herzog fotografert i Oslo den 19.20.2020. Arbeidet med å kartlegge omfanget av seksuell trakassering i bokbransjen er bare begynnelsen, sier Ingvild Herzog i Forfattersentrum. 
Annonse