00:00 - 06. november 2020

Det er mulig å bygge et sterkt redaksjonelt miljø på nett, skriver Ane Farsethås.

Det er fullt mulig å bygge et sterkt redaksjonelt miljø på nett, skriver Ane Farsethås.

Uansett hvor bra Vinduet vil bli på nett – og jeg tror det kan bli bra – vil det aldri direkte kunne settes ved siden av de 75 årgangene som kom før, skriver Ane Farsethås. Her er et eksemplar fra 2014.
Annonse