12:40 - 15. oktober 2020

Utgivelsen fremstår som en kalkulert risiko fra Weidner-Olsens side, skriver Ane Farsethås

Utgivelsen fremstår som en kalkulert risiko fra Weidner-Olsens side, skriver Ane Farsethås.

Debutant Per Marius Weidner-Olsen utga romanen Jeg hadde en oppvekst nesten som min egen til svært positive anmeldelser. Så ble det kjent at han tidligere er dømt for brudd på straffelovens paragraf 193 om å skaffe seg seksuell omgang ved å utnytte sin stilling eller tillitsposisjon, og forlaget valgte å bryte samarbeidet med forfatteren.
Annonse