00:00 - 09. oktober 2020

Koronakvardag i strofer

Ruth Lillegravens bidrag til koronalitteraturen er eit nødvendig memento mori.

Forteljande dikt: Ruth Lillegravens vilje til å sjå bortanfor alle moglege trivialitetar og spissborgarlege bekymringar, styrker dikta, skriv Margunn Vikingstad. 
Annonse