13:22 - 15. oktober 2020

— Jeg har et enormt behov for å forklare meg

Med sin roman ønsket Per Marius Weidner-Olsen å problematisere skyldens ulike aspekter. – Jeg har aldri forsøkt å renvaske meg, tvert imot.

Litteratur: – Romanen er en forfatters forsøk på å stille vanskelige spørsmål. Skjønnlitteraturen er ikke en oppskrift for riktig tenkning, men en anledning til å tenke vanskelige tanker, sier Per Marius Weidner-Olsen.
Annonse