00:00 - 30. oktober 2020

En flott bok om en av verdens verste pandemier

Ole Georg Mosengs historie om svartedauden er aller best når den er tett på kildene. Lidelsen lever på det gulnede papiret og i de håndtegnede kolonnene.

Bort med loppene! Pest er en bakterieinfeksjon som spres ved at infiserte lopper hopper fra rotter over på mennesker. Her dypper man rotter i bensin for å drepe lopper i Liverpool, England i 1920. Foto: Ukjent / Wellcome collection
Annonse