08:34 - 04. september 2020

– Når familiekonflikter blir så betente, er det gjerne fordi de består av mer enn at man ikke har snakket godt nok sammen

Sandra Lillebø har skrevet en roman om en datters smertefulle frigjøringsprosess fra en mor som er alvorlig psykisk syk. – I dysfunksjonelle familier er det barna som tar over rollen som voksne, sier hun.

Samfunnsspørsmål: Psykisk sykdom er ikke bare et personlig anliggende, det har også en politisk dimensjon. – Hvorfor er det slik at sykdom er knyttet til fattigdom og oppvekstvilkår mens alle avtalespesialister befinner seg på vestkanten i Oslo, spør Sandra Lillebø.
Annonse