00:00 - 28. august 2020

Virkeligheten og det skjønne

Svensk litteraturforsker prøver å finne det litterære ved dokumentarlitteraturen.

Dokumentarlitteraturens estetikk: Anna Jungstrand forsøker å utvikle en analysemetode som tar hensyn til særpreget som kjennetegner dokumentarlitteratur som sjanger. Illustrasjonsfoto: Vest-Telemark Museum
Annonse