00:00 - 17. juli 2020

Urbane urfolks usynlighet

Amerikanske Tommy Oranges debutroman om urfolk i byen er lærerik, men ellers nokså karrig.

Byhistorier: Stadig flere mennesker fra urbefolkningene har flyttet inn til storbyene. Den amerikanske forfatteren Tommy Orange forteller historien om noen av disse i sin bok Powwow. Foto: Anna Moneymaker / The New York Times / NTB scanpix

Det sies ofte at det bor flere samer i Oslo enn noe annet sted i Norge. På nettstedet samiskmyteknuser.no kan man imidlertid lese at Tromsø er kommunen med flest innbyggere registrert i Sametingets valgmanntall. Heller ikke dette kan anses som sikre tall, ettersom det ikke finnes noe offentlig register over Norges samiske befolkning. Myten om Oslo som Norges største sameby kan ha oppstått for å imøtegå ideen om at samer utelukkende bor i lavvo på Finnmarksvidda; i Skandinavia, som i USA og Canada, har stadig flere mennesker fra urbefolkningene flyttet inn til storbyene. Men om bysamene skal bli levende i folks bevissthet, trenger vi disse menneskenes fortellinger, ikke bare løse påstander om befolkningstall.

Slike byhistorier er det amerikanske Tommy Orange vil fortelle i debutromanen Powwow. «Å være indianer har aldri handlet om å dra tilbake til landet», skriver Orange i romanen: «En byindianer tilhører byen, og byer tilhører jorden». Orange, som selv er cheyenne og arapaho, skildrer urbane urbefolkningsliv i California. Powwow foregår i hans hjemby, Oakland, og romanpersonenes skjebner utspiller seg utenfor reservatene, langt bortenfor de vanligste fortellingene om amerikanske urbefolkningsliv. Nybrottsarbeidet er antagelig en av grunnene til bokens suksess i USA; Orange ble blant annet nominert til Pulitzerprisen da romanen utkom i 2018.

Flettverk og folkefest. Med sine tolv ulike fortellere er Powwow en klassisk flettverksfortelling. Mot slutten samles samtlige av romanpersonene på en powwow, en tradisjonell, stor folkefest med sang og musikk, der det også arrangeres dansekonkurranser. Slike samlinger, der ulike urfolk deltar og konkurrerer, har vært avholdt siden tidlig på 1800-tallet. Mellom 1883 og cirka 1930 var powwower forbudt ved lov i USA for å forhindre «krigshissende» aktiviteter blant unge i urbefolkningene.

Annonse