00:05 - 31. juli 2020

Hva er et skolebibliotek?

Bibliotekarer og lærere frykter for skolebibliotekenes fremtid når den nye opplæringsloven foreslår å fjerne begrepet «skolebibliotek» fra loven.

Det porøse rommet: På skolebiblioteket er det ofte sofa, og ikke de samme reglene som i den ordinære undervisningen, sier Ingeborg Fredwall. Hun er lektor ved skolebibliotekarutdanningen ved Universitetet i Agder og understreker viktigheten av skolebiblioteket som et «psykososialt rom». Her fra Hannestad skolebibliotek i Sarpsborg. Arkivfoto: Knut Egil Wang Knut Egil Wang

– Forslaget til ny opplæringslov er enormt, NOU-en er på over 400 sider. Det er så lett at en liten ting som skolebibliotek forsvinner, sier nestleder Cathrine Bergan i Skolebibliotekarforeningen.

Hun snakker om opplæringslovens niende kapittel, der det siden 1998 har stått at «elevane skal ha tilgang til skolebibliotek».

Etter 22 år skal loven nå fornyes. I desember 2019 la Opplæringslovutvalget frem forslag til ny opplæringslov, og høringsfristen gikk ut i juli i år. Ifølge utvalget som har arbeidet med nytt forslag, bør blant annet begrepet «skolebibliotek» erstattes med «bibliotek».

Annonse