00:00 - 03. juli 2020

Historiens moral og umoral

Selv i en tilsynelatende nøktern faghistorisk antologi blir debatten om hjemmefronten og jødene overopphetet.

Til minne: Utenfor muren til Akershus festning står til sammen åtte stoler som et monument over jødene som ble deportert fra Norge. Bak står den britiske kunstneren Antony Gormley. Her er fire av dem. Foto: Christian Belgaux
Annonse