00:00 - 24. juli 2020

En forelsket utlendings kulturhistorie

Ian Burumas bok om Tokyo er komisk nærsynt, men kan likevel utvide perspektivet for den rette leser.

Eksperimentelt: Buruma skildrer hvordan han blir noe av en maskot i de kulturelle miljøene som slipper ham innpå seg. Blant annet kommer han på innsiden av den eksperimentelle avantgarde-truppen Situasjonsteatret. Alle foto: Ian Buruma / Press forlag

Ian Buruma var en av de europeiske intellektuelle som tidlig på 2000-tallet virkelig stakk seg ut, i positiv forstand. I boken Occidentalism (2004) skrev han for eksempel interessant om andre kulturers bilder av Vesten – motstykket til den mer velkjente orientalismen. Gjennombruddet kom med A Murder in Amsterdam (2006), om drapet på filmskaper Theo van Gogh og fremveksten av en ny konfliktlinje mellom islamistiske fundamentalister og en islamkritisk politisk bevegelse, med blant andre somalisk-nederlandske Ayaan Hirsi Ali som en frontfigur. Her gikk Buruma dypt inn i en betent materie som mange andre land i Europa kort tid etter skulle stifte nært bekjentskap med.

Da Buruma i 2017 ble sjefredaktør i New York Review of Books (NYRB) etter mangeårige redaktør Bob Silvers’ død, syntes det som om det legendariske magasinet hadde funnet en leder som kombinerte faglig tyngde med fingerspissfølelse for tidens underliggende strømninger. Og som attpåtil tok med seg en europeisk tradisjon til det høykulturelle magasinet – som alltid hadde likt å se på seg selv som en amerikansk publikasjon med et halvt øye vendt mot den gamle verden.

At Buruma selv skulle bli felt nettopp av en blindhet for strømninger i tiden, kom som en overraskelse. Men da han antok og publiserte et essay av den kanadiske radioverten Jian Gomeshi, som var anklaget for seksuell trakassering, fremsto det som om det var det som skjedde. Essayet, hvor Gomeshi blant annet beskrev anklagene fra 20 kvinner som «uriktige», ble tolket som en undergraving av metoo-bevegelsen. Bare ett år etter at han tiltrådte, var Burumas karriere som redaktør over.

Annonse