00:05 - 10. juli 2020

Det norske folks feriementalitet

I 1945 hadde myndighetene mindre penger å dele ut, men de brukte hodet godt.

Sysselsetting: Under andre verdenskrig var det knapphet på arbeid, og konkurranse om arbeidskraften mellom norske næringer og den tyske okkupasjonsmakten. Tyskerne vant denne konkurransen. Her er en arbeidsgjeng på «tyskerarbeid »akkurat ferdig med kanonstillinger i hagen til en ved navn Trondsen i Tyssedal i 1942–1943. Foto: Kraftmuseet – Norsk vasskraft- og industristadmuseum
Annonse