00:05 - 10. juli 2020

Det norske folks feriementalitet

I 1945 hadde myndighetene mindre penger å dele ut, men de brukte hodet godt.

Sysselsetting: Under andre verdenskrig var det knapphet på arbeid, og konkurranse om arbeidskraften mellom norske næringer og den tyske okkupasjonsmakten. Tyskerne vant denne konkurransen. Her er en arbeidsgjeng på «tyskerarbeid »akkurat ferdig med kanonstillinger i hagen til en ved navn Trondsen i Tyssedal i 1942–1943. Foto: Kraftmuseet – Norsk vasskraft- og industristadmuseum

Ved den tyske kapitulasjonen 8. mai 1945 ble tallet på arbeidsføre personer uten sysselsetting anslått til om lag 150 000. Spådommene om at dette ville føre til en skyhøy arbeidsledighet, målt som arbeidssøkere ved arbeidskontorene, slo likevel ikke til. Tvert om ble det meldt om mangel på arbeidskraft. I de første tolv månedene etter mai 1945 meldte det seg i gjennomsnitt 15 000 personer som arbeidssøkere. Hvordan ble det forklart at antagelsen ikke slo til?

Forklaringen på den nesten smertefrie overgangen fra krigs- til fredsøkonomi er den kanskje merkeligste, mest originale og fantasifulle som noen gang er gitt av Statistisk sentralbyrå: Det norske folks feriementalitet. Den er hverken modell- eller statistikkbasert selv om det var Odd Aukrust og Petter Jakob Bjerve, elever av Ragnar Frisch, en av økonometriens grunnleggere, som sto bak både antagelsen i 1945 og forklaringen tyve år senere.

Fornuftens tale. Forklaringen ble lagt frem i Norges økonomi etter krigen i 1965, bind 12 av Samfunnsøkonomiske studier, skriftserien som var juvelen i kronen på Statistisk sentralbyrås publikasjonsserier, og som lenge opererte uten forfatternavn. Publikasjoner uten en personidentifiserbar avsender har stor autoritativ kraft. Uten forfatternavn på tittelsiden virker det som fornuften snakker direkte til leseren uten å gå omveien om identifiserbare personer. Norges økonomi etter krigen bygger på antagelsene Aukrust og Bjerve la frem i 1945 i boken Hva krigen kostet Norge, som ble utarbeidet i hemmelighet under krigen.

Annonse