00:00 - 19. juni 2020

Modernismen i en heisekran

John Brumo er mer opptatt av de litterære verkenes umiddelbare overflater enn av å tolke seg frem til skjulte budskap og subtilt formidlet mening.

Modernister: Sigbjørn Obstfelder, Rolf Jacobsen og Marie Takvam. Illustrasjon: Morgenbladet. Kildefoto: Stavanger Kunstmuseum, Nasjonalbiblioteket og Norsk Folkemuseum

Litteratur som erfaring er en digitalt publisert samling av åtte selvstendige artikler om åtte ulike forfattere. Tre av artiklene er tidligere utgitt. I tillegg kommer et relativt kort forord som lover at boken skal gi en ny forståelse av hva norsk litterær modernisme er. Slik blir artikkelsamlingen en fortsettelse av Norsk litterær modernisme (2005), som John Brumo, professor i nordisk litteratur ved NTNU, utga sammen med sin daværende kollega Sissel Furuseth.

Den norsk modernismen er, i Brumos fremstilling, ikke primært formeksperimenter, ikke pessimistisk kriseerfaring og radikalt intendert «motspråk», ikke en «importert stilart» og ikke respons på idéimpulser fra Nietzsche, Freud, Bergson og andre. I stedet er den først og fremst et fortløpende forsøk på å beskrive og være på høyde med «moderniseringsprosesser som urbanisering, nye transportmidler og nye medieteknologer». I det minste er påstanden at dette siste perspektivet er blitt sterkt underkommunisert i norsk modernismeforskning og -forståelse. Modernismen er for Brumo erfaring av det moderne og derfor en hektisk og dagliglivsnær realisme for det tyvende århundret.

Erfaring fremfor nærlesning. Denne hypotesen gjør Brumo mye mer opptatt av de litterære verkenes umiddelbare overflater enn av å tolke seg frem til skjulte budskap og subtilt formidlet mening. Verkene skal erfares og oppleves og snus og vendes på mer enn nærleses og egentlig nyleses. Både leserne og verkene blir ganske demokratiserte deltagere i kulturelle og sosiale endringene som kjennetegner tiden fra rundt 1890 til i dag; de møtes ikke i en egen helliggjort estetisk sfære der kompleksitet, ironi og negativitet er de høyeste verdier forbeholdt særlig innvidde kjennere.

Annonse