00:00 - 05. juni 2020

To lærde menn snakker igjen

Hva skjer når man svarer på koronakrisen med ren humanisme?

Lærd og høflig: I nylig utgitte Trotzdem forsøker jurist, forfatter og filmskaper Alexander Ernst Kluge (bildet), sammen med forvarsadvokat og forfatter Ferdinand von Schirach, å begripe hva det er som skjer akkurat nå, og hva som står på spill. Foto: Ukjent fotograf / Ullstein bild / Getty Images

Humanismen er «vennskapsstiftende telekommunikasjon i skriftens medium», skriver den kontrære filosofen Peter Sloterdijk et sted. Den humanistiske bevegelsen, fra dens begynnelse i antikken og frem til vår tid, kan forstås som en eneste lang utveksling av tykke brev – bøker – mellom venner, hevder han. Filosofien er kjærlighet til visdom, men også, i sin uttrykksform (altså en eller annen form for skriftstykke) en invitasjon til vennskap, på tvers av kontinenter og generasjoner.

Etter Sloterdijks definisjon må den lille boken Trotzdem (Likevel / Til tross for), som legger seg til den voksende mengden av raskt skrevet responslitteratur i møte med koronakrisen, være en slags humanisme 2.0, for den er rett og slett den innbundne versjonen av en chatsamtale mellom to venner. 30. mars, nitten dager etter at Verdens helseorganisasjon erklærte utbredelsen av covid-19 for en pandemi, satte Ferdinand von Schirach (f. 1964) og Alexander Kluge (f. 1932) seg til rette i henholdsvis Berlin og München og tastet i noen timer. Og nå kan vi lese loggen.

Høyttenkning. Schirach er forsvarsadvokat og forfatter av flere internasjonale bestselgere, deriblant novellesamlingene Forbrytelser (2009) og Straff (2010). Kluge er jurist, forfatter, filmskaper og en intellektuell størrelse i Tyskland siden 60-tallet. Lærd og høflig (ikke noe du-form her) forsøker de sammen å begripe hva det er som skjer akkurat nå, og hva som står på spill.

Annonse