00:00 - 05. juni 2020

Koronarapportar frå kammerset

Livet er uføreseieleg, historier frå ei dagbok nødvendigvis ikkje likeså.

Samtidsdokument: Antologien 30 dager i april 2020 går med lyst og løyve tett på ulike menneskers liv og kvardag i koronatida. Foto: Christian Belgaux
Annonse