00:00 - 12. juni 2020

Funfact-19

En av landets viktigste grafiske designere har laget en bok om som fanger pandemiens verdensbilde i all dets innsnevrede prakt.

74. Det finnes en type kanarifugl som heter Gloster Corona, med en karakteristisk kroneaktig hårfrisyre Foto: Fra boken / Foto: NEWSchr / Wikipedia CC

For noen år tilbake hadde jeg et godt gammeldags aha-øyeblikk der jeg plutselig forsto hva unge mennesker ga uttrykk for da de brukte det engelske ordet «random». «Random» oversettes tradisjonelt til «tilfeldig» på norsk, og dette var også utgangspunktet for bruken av ordet slik det spredte seg som et slanguttrykk på 00-tallet. Forskjellen var at disse unge menneskene brukte «random» til å beskrive ting som vanskelig kunne omtales som tilfeldige, og at selve tanken på tilfeldigheter var ladet med begeistret forundring.

Innsikten besto i at uttrykket hovedsakelig ble brukt av personer som hadde vokst opp med internett og/eller internalisert dets logikk og syntaks. For disse menneskene var nettets flate topografi av mekanisk sammenkjedet informasjon integrert i sanseapparatet, mens menneskesinnets og den analoge verdens mekanismer ofte fortonet seg som mystiske og tilfeldige. «Random» var derfor mer enn en beskrivelse, det var et uttrykk for begeistring over at verden i et kort øyeblikk fremsto som større og mindre forutsigbar enn man vanligvis opplevde den som.

Den store overflaten. Aslak Gurholts Corona før korona kan beskrives som tilfeldig, men ikke på denne overrumplende, verdensutvidende måten. Boken er satt sammen av faktaopplysninger utledet fra ordet «corona» og illustrert med bilder Gurholt har funnet på internett. På side 14 skriver han: «I oldtidens Egypt var det hieroglyfiske tegnet for by en sirkel med et kryss» under et bilde av hieroglyfer, hvorav én er en sirkel med et kryss. På side 103 kan man, under et bilde av en button med påskriften «I have seen the future», lese at «[v]erdensutstillingen i 1939 var den første som hadde fremtiden som tema. For sin paviljong brukte General Motors slagordet ‘I have seen the future’.»

Annonse