00:00 - 12. juni 2020

Et handlingslammet USA, et ensomt Europa

Koronaepidemien har avslørt nasjonalismens begrensninger i Europa, sier statsviteren Ivan Krastev, som har skrevet bok om pandemiens konsekvenser.

Produktiv: Mens andre har fremholdt stresset, usikkerheten og ansiktsmaskene som har preget koronatiden, fant den bulgarske statsviteren Ivan Krastev ro til å skrive en bok om de politiske konsekvensene av pandemiens herjinger. Her er han tilbake på kontoret sitt i Wien, etter 69 dager på den bulgarske landsbygda. 

– Jeg hadde ikke fulgt særlig nøye med på situasjonen, når sant skal sies, sier Ivan Krastev. 

Han snakker om dagene i slutten av februar, da det fortsatt ikke var så mange som ante hvor dette bar. Den bulgarske statsviteren, som har hatt en stigende stjerne på den intellektuelle verdens himmelhvelving de siste årene, hadde da nylig kommet tilbake til Wien, der han jobber, etter et opphold i USA.

– En venn av meg ringte og forklarte situasjonen. Han er Europa-korrespondent for Wall Street Journal og hadde dekket koronaepidemien i flere uker allerede. Han mente det var snakk om kort tid før grensene over hele Europa ville bli stengt.

Annonse