00:05 - 15. mai 2020

Unge Kvams lidelser

«Jobb» har mye på hjertet om det moderne arbeidslivet, men dypest sett er den en fortelling om noe så gammeldags som å finne seg selv.

Mennesker: Anders Kvammen tegner med en humanisme som er sjelden kost i norske tegneserier. Illustrasjon fra boken.

Jeg er neppe alene om å ha irritert meg over de siste månedenes hyllester av menneskene som tjener til livets opphold i helsesektoren og dagligvarebransjen. Det har vært noe påfallende overfladisk og uforpliktende over disse helteerklæringene; takknemligheten var kanskje intens i øyeblikket, men som innholdet i de fleste kampanjer i sosiale medier, var den også raskt glemt. Og siden alle involverte var intuitivt klar over dette fra første sekund, var det implisitte budskapet at sykepleiere og butikkmedarbeidere skal få sin lønnsforhøyelse i himmelen, og at de inntil videre får nøye seg med hjerter og likes.

Anders Kvammens nye samling med selvbiografiske tegneserier om ufaglært lavtlønnet arbeid i Norge i det enogtyvende århundre, romantiserer klokelig nok hverken jobbene eller arbeidstagernes motivasjon for å utføre dem. På den annen side handler Jobb mindre om arbeidsmarkedets realiteter enn om drømmen om å bli kunstner – og dermed vinne innpass i et arbeidsliv hinsides ordinære normer og regler.

Livets harde skole. Som i den Bragepris-belønte debuten Ungdomsskolen, filtrerer Kvammen sine erfaringer gjennom sitt lett fiksjonaliserte alter ego Aksel Kvam. Boken tar for seg Kvam(men)s liv etter videregående, med hovedvekt på tyveårene, og med jobb som prisme. Hvert kapittel skildrer en hverdag som kretser rundt monotont, utmattende arbeid og den psykologisk nedbrytende effekten av å ikke vite hvor man skal jobbe eller bo om et halvt år, og ender med en attest fra en tilfreds arbeidsgiver. Kvam er innom alt fra sivilarbeid i studentavis og vakter i kassa på et supermarked til digitalisering av offentlige arkiver og IT-support i helsesektoren. Alle ansettelser er midlertidige, alle livsvalg tilfeldige, og denne retningsløsheten setter sitt preg på selvbildet og hans forhold til menneskene rundt ham.

Annonse