00:10 - 22. mai 2020

Sexscener fra et ekteskap

Det utilfredsstilte begjæret til en kvinne midt i sekstiårene er det lovende utgangspunktet for Wencke Mühleisens nye roman.

Manglende begjær: «Redd deg selv, lille hjerte» er en konvensjonell roman om borgerlig utroskap. Foto: Christian Belgaux

Intet menneskelig er senkapitalismen fremmed. Aller minst begjæret. Ikke på noe menneskelig område føles avstanden større mellom hovedstrømskulturens fortellinger og mine egne opplevelser enn på begjærets område. Kanskje er det fordi begjær ikke bare er et produkt (ung, kvinnelig skjønnhet som symbol på alle varer vi er ment å ønske oss), men også den primære motoren (den erotiske lysten som forbilde for alt det markedsføringen og «innholdsproduksjonen» søker å vekke i oss) for vår rådende, ideologiske orden?

I hvert fall tror jeg avstanden mellom opplevd begjær og begjæret slik det fremstår ute i kulturen er grunnen til at diktning om sex ofte fremstår som så genuint tankevekkende for meg: fra Miller til Mykle, fra Philip Roth til Vigdis Hjorth og Hanne Ørstavik og mange flere. Seksualiteten er et rom for overgivelse og overskridelse. Og som litterært tema gir den enorme muligheter til å bryte med stivnede, snevre, utilfredsstillende tankemønstre. Til å vise oss at vi er mer enn et produkt, at vi er egenrådige, uregjerlige, rare mennesker.

Antagelig er det derfor jeg fester forhåpninger til kjønnsforsker, performancekunstner og forfatter Wencke Mühleisens nye roman. Og når den tenksomme fortelleren et sted erklærer det som i utgangspunktet fremstår som romanens sentrale problemstilling, føles det som om hun har funnet frem til virkelig rikt, litterært jordsmonn: «For kvinner etter midtlivet er det største problemet ikke mangel på lyst, men mangel på tilgjengelige partnere. Jeg så for meg horder av middelaldrende og eldre kvinner med liten mulighet for kjærlighet eller sex, fordi utvalget av potensielle mannlige partnere statistisk sett skrumper drastisk inn for hvert år.» Mühleisen stiller frem et begjær som hører selvfølgelig hjemme blant oss, men som er fullstendig marginalisert der ute.

Annonse