00:00 - 08. mai 2020

Kjærlighet i udødelighetens tid

I Bjørn Vatnes nye roman går hovedpersonen til kamp mot døden med kjærligheten og en selvkonstruert «gnukkemaskin» som våpen.

Når alt kan skje: – Jeg liker bøker og filmer der du hele tiden sitter med følelsen av at her kan alt skje. Og det er egentlig ganske enkle mekanismer man bruker for å åpne det rommet for leseren, sier Bjørn Vatne.

– Hva er det vi vil med dette jeget?

Det er Bjørn Vatne som spør gjennom en Skype-skjerm fra stua i Ålesund der han bor. Han ble et navn man for alvor merket seg i den norske samtidslitteraturen for et par år siden, da han ga ut en roman om et fremtidig Norge underlagt et høyteknologisk øko-diktatur.

Spørsmålet til Vatne er ikke retorisk eller stilt i overført betydning. Det springer ut av hans ferske roman Død og oppstandelse, som igjen springer ut av den teknologiske virkeligheten som omgir oss her og nå.

Annonse