00:05 - 29. mai 2020

Folket fra nattsiden av fjellene

At en finsk klassiker om kvensk kultur fra 1928 nå endelig er oversatt til norsk er en stor begivenhet.

Bondekultur: Vadsøværinger på torvmyra. Foto: Samuli Paulaharju, fra boken

Somrene 1925, 1926 og 1927 foretok den finske folkloristen Samuli Paulaharju (1875–1944) studiereiser blant kvener, finske innvandrere, i Troms og Finnmark. Boken om feltarbeidet utkom i på finsk i 1928, men først etter vel 90 år foreligger den i norsk oversettelse. Det Stamsund-lokaliserte forlaget Orkana har laget en praktbok, med Paulaharjus tegninger og fotografier, sydde legg og finfint papir som yter det interessante bildematerialet full rett. Boken er utstyrt med to informative innledninger, de gir leseren den nødvendige bakgrunnen for å få et fullt utbytte av dette viktige verket om den kvenske minoriteten i Norge.

Samuli Paulaharju hadde med seg sin kone nummer to, Jenny Paulaharju, på reisene til de finske bosetningene i Norge, men ifølge innledningen til Anitta Vinikka-Kallinen, forsker i samisk og kvensk kultur ved Universitetet i Tromsø, er det ikke helt klart hva hun bidro med. I Paulaharjus forord fra 1928 takkes hustruen for å ha vært reisekamerat og for å ha tatt del i innsamlingsarbeidet. På et fotografi av paret klar til utmarsj fra Nesseby i 1925 ser det i alle fall ut som de to trivdes i hverandres selskap og at de utgjorde et team.

Det opprinnelige. Paulaharju takket også Just Qvigstad (1853–1957), Norges sentrale kartlegger, fortolker og formidler av samisk språk og kultur, for å ha delt skriftlige og muntlige opplysninger og bistått med råd om hvor han burde reise. Qvigstad hadde også skrevet om den kvenske innvandringen til Norge i 1921. Da Qvigstad og Paulaharju forsket på samer og kvener i 1920-årene drev myndighetene en fornorskningspolitikk, begrunnet i grensesikring og nasjonsbygging, slik historiker ved Universitetet i Tromsø, Einar Niemi, har formulert det i sin omtale av Qvigstad i Norsk biografisk leksikon. Den samme Niemi har skrevet et informativt forord til Kvenene – et folk ved ishavet.

Annonse