00:10 - 22. mai 2020

Etter det store smellet

Hvor mange kameler må man svelge for at bonusfamiliekabalen skal gå opp?

Vårt eget kaos: Familielivet utspilles mellom kryssende viljer, identiteter og hensyn. Slik har det alltid vært, skriver Morgenbladets anmelder om Livet i en bonusfamilie. Illustrasjonsfoto: Ed Clark / The Life Picture Collection / Getty Images

Den nye litteraturen om brudd og oppbrudd i ekteskap eller samboerforhold er omfattende. Slik må det være fordi raske endringer i både familielivet og samfunnet som sådan krever en permanent revolusjon i begrepsdannelser og ordbruk. For min del kan man gjerne kalle skilsmissen for The Big Bang, for allerede rundt neste hjørne vil man måtte finne nye metaforer og bilder for å dekke nye og overraskende erfaringer.

Siri Gjelsvik og Øystein Østraat starter sin lille bok Livet i en bonusfamilie: Om å legge kabaler og svelge kameler med en hjelpsom ordliste over sentrale begreper: «Buk-svogre» på «bruktmarkedet» er så visst ikke det eneste man kan belemres med i den nye verden. Anledningen til «selvplukk» antenner, som man kan tenke seg, frihetsdrømmen og lengselen etter noe annet og bedre.

Forfatterne tar utgangspunkt i egne erfaringer. Teksten er derfor ikke en fagbok i streng forstand, men tenkt som en håndsrekning til likesinnede. Gjelsvik sier i sin egenreklame på nettet at hun «skriver, skravler, tegner og padler». Det er ingen skam når det meste er dyktig gjort.

Annonse