00:05 - 15. mai 2020

Et mannesvin mot røkla

Ellen Emmerentze Jervell lar sjansen til interessant refleksjon gå fra seg i sin roman om en mann i metoo-storm.

I det skjulte: Leserne får ikke vite mye, men vi forstår at det som eventuelt har skjedd, har skjedd i situasjoner der begge parter har vært sterkt beruset. Her fra Klubb verdensstjerne på Blå i januar. Arkivfoto: christian Belgaux

En bok om en mann som havner i metoo-storm, skrevet av en kvinne, gir grunn til ganske høye forhåpninger. Hvordan beveger empatien seg, hvilke grenser er det som tegnes opp? Hvilke analyser av uklare og skiftende maktforhold får vi være med på?

I sin andre roman, Bra kunst om menn, har Ellen Emmerentze Jervell gjort et valg som avskjærer en stor del av refleksjonen som ellers kunne oppstått: Hovedpersonen er en kunstner i slutten av tyveårene, i vår samtid, som ikke bruker internett.

I begynnelsen av boken virker det bare villet kuriøst at Magnus ringer banken for å betale husleien, eller hører på pappas gamle lommeradio mens han går rundt i Tromsø. Særheten blir et seriøst problem når det etter hvert kommer frem at en rekke kvinner beskylder ham for å ha begått seksuelle overgrep mot dem.

Annonse