00:00 - 08. mai 2020

En sjøens glemte helt

Krigsseilerne fra andre verdenskrig har fått sin fortjente hyllest, men hva med dem som seilte under den første?

Et viktig monument: Historiker Elisabeth Korens nye bok tar for seg behandlingen av dem som havnet i skyggen av norske krigsseilere fra andre verdenskrig – nemlig krigsseilerne som deltok i den første. Bildet er av en begravelse på Atlanterhavet i 1913, etter at en ung sjømann hadde falt ned fra riggen og omkommet. Foto fra boken: Norsk Maritimt Museum

Da Norge i 2014 feiret 200-årsjubileet for Grunnloven og løsrivelsen fra Danmark, stemte VGs lesere frem «den ukjente krigsseileren» fra andre verdenskrig som den viktigste personen etter 1814. Året før hadde forsvarsministeren på vegne av staten bedt krigsseilerne om unnskyldning for behandlingen de hadde fått etter 1945. Sjøfolkene i handelsflåten var Norges uten sammenligning viktigste bidragsytere til de alliertes seier, men opplevde å komme hjem til et fedreland som hverken verdsatte innsatsen eller forsto hvilke lidelser de hadde vært igjennom. Det skulle ta lang tid før Norge fikk gjort ordentlig opp for seg overfor våre største helter.

Dette er ikke temaet for historikeren Elisabeth Korens bok Hedret og glemt, men danner likevel noe av bakteppet. Hun har vært nysgjerrig på hvordan de norske krigsseilerne fra første verdenskrig ble behandlet. Hvorfor har vi hørt så lite om dem? Tittelen er god. De ble hedret under verdenskrigen og i den nærmeste etterkrigstid, men så ble samfunnet innhentet av en ny, hard hverdag som fortrengte problemstillinger fra krigsårene.

Nøytrale erindringer. Og bare to tiår senere var en ny verdenskrig i gang, da med Norge på alliert side etter 9. april 1940. Ifølge Koren synes de sterke minnene fra denne krigsdeltagelsen å ha visket ut bevisstheten om at også krigen 1914–1918 var katastrofal for dem som seilte i utenriksfart. Mer enn 2100 sjøfolk omkom på norske skip. Hva hadde skjedd hvis de ikke hadde seilt? Da hadde nok den norske befolkningen ha sultet og frosset, iallfall de siste par årene av verdenskrigen. Hungersnøden under Napoleonskrigene, da britene blokkerte tilførselen over havet, var en referanse i samtiden. Det er den ikke i Korens bok.

Annonse