00:05 - 29. mai 2020

En rikdom av banaliteter

Den skotske poeten Frank Kuppner skriver med en omhyggelighet som får leseren til å se det samme som ham.

Tilværelsens paradoksale karakter: Jeget i Frank Kuppners diktsamling studerer gamle fotografier fra Praha og reflekterer over hvor trivielt alt vi gjør ser ut fra avstand. Her: Folk skøyter i Prahas gamleby, ca. 1904–1908. Foto: Jan Srp / Scheufler Collection / Getty Images

«Slike ubetydelige prikker på en vidstrakt plass langt borte / virker for tilfeldige til å romme et helt liv hver», står det tidlig i Frank Kuppners diktsamling Å se med et intelligent blikk på nakne kvinner. Diktets jeg studerer bilder i en gammel fotografibok fra Praha, og er slått av hvor trivielt, for ikke å si meningsløst, til og med uforståelig, alt det vi holder på med ser ut fra litt avstand. Blikket soper sammen tilværelsens paradoksale karakter i ett sveip – livene våre er utbyttbare slumpetreff i det store bildet, men også det største og eneste som finnes.

Sitatet kan godt stå som et prisme for denne utgivelsen, der alle observasjonene, sansningene og tankene springer ut av en permanent tilstand av forundring. Eller sagt med en av Kuppners egne titler: Everything is strange.

En dør i en drøm. Den prisbelønte poeten og romanforfatteren Frank Kuppner er skotsk, født i 1951 i Glasgow, der han har bodd hele livet. Han ble først utgitt på norsk i Oktobers gjendiktningsserie med Siste evige øyeblikk allerede i 1998, samme år som serien ble opprettet. Hans andre bok, Å se med et intelligent blikk på nakne kvinner, som opprinnelig utkom i 1987, gjør seg godt i oversetter Knut Johansens språkdrakt.

Annonse