00:05 - 29. mai 2020

En rikdom av banaliteter

Den skotske poeten Frank Kuppner skriver med en omhyggelighet som får leseren til å se det samme som ham.

Tilværelsens paradoksale karakter: Jeget i Frank Kuppners diktsamling studerer gamle fotografier fra Praha og reflekterer over hvor trivielt alt vi gjør ser ut fra avstand. Her: Folk skøyter i Prahas gamleby, ca. 1904–1908. Foto: Jan Srp / Scheufler Collection / Getty Images
Annonse