00:05 - 17. april 2020

Poetisk resirkulering

Jørn H. Sværen tøyer sjangrene, og viser en særegen tillit til leserens nysgjerrighet.

Klare paradokser: Hos Jørn H. Sværen sidestilles urner med kilder, og det nedbrente fremstilles som en grobunn. Arkivfoto: Sofie Amalie Klougart
Annonse

«Kanskje vi kan åpne noen flere dører inn til virkeligheter som vi kanskje ikke engang ante at finnes?»