00:00 - 30. april 2020

Munnrapp multikunstner

Fjernsynspioner på begynnelsen av 1960-tallet, Sosialistisk Folkepartis siste formann 1973-75, og fremdeles like friskfyraktig.

Et betimelig portrett: Selv politikere av Stein Ørnhøis kaliber blir oftest glemt når de ikke lenger er i rampelyset. Derfor har Stein Aabøs portrett av SV-politikeren en særegen verdi, ifølge Morgenbladets anmelder. Her er Ørnhøi på talerstolen i Stortinget, juni 1980. Foto: Erik Thorberg / NTB scanpix

Jeg tilhører den generasjonen som for alvor begynte å følge med på norsk og internasjonal politikk da Stein Ørnhøi kom inn på Stortinget i 1977. Det neste tiåret var han med og dominerte ordskiftet sammen med sentrale politikerne som Kåre Willoch og Gro Harlem Brundtland i en slik grad at da han ikke lenger var der i 1985, etterlot han seg et stort tomrom enten man stemte SV eller ikke.

Hva var det ved Stein Ørnhøi som gjorde så sterkt inntrykk? Stein Aabø peker i sin nye bok på Ørnhøis kombinasjon av veltalenhet og omfattende kunnskaper. «Stein Ørnhøi er sosialist, men fremfor alt et politisk menneske med evne til å analysere verdenssituasjonen og det som måtte foregå i Norges politiske andedam.» Han hadde altså evnen til å se ting i perspektiv og få frem sammenhenger på en elegant måte, og markerte seg som en intellektuell politiker som ofte hadde noe ekstra å bidra med. Derfor ble han lyttet til langt utover partigrensene, til tross for at han representerte et fløyparti.

Humørets betydning. Aabø kaller boken sin et portrett, og lener seg en del på samtaler han har hatt med hovedpersonen de siste par årene. Innimellom byr Ørnhøi på uhøytidelige morsomheter, som minner en om at når han uttalte seg i gamle dager, var han rett på sak, uredd og ofte med et glimt i øyet. Denne friskfyraktige, ungdommelige væremåten skapte forventninger når han kom på skjermen. Aabø kunne lagt enda mer vekt på denne siden ved Ørnhøi, for jeg tror det gode humøret og humoren er viktig både for å forstå den brede appellen hans og evnen til skape kompromisser.

Annonse