00:00 - 03. april 2020

Motgift mot kortsiktighet

Joe Saccos tegnede reportasje fra Gaza er en leksjon i å håndtere usikkerhet og motstridende følelser.

Illustrasjon fra Fotnoter i Gaza Joe Sacco / Cappelen Damm

Blant de tegnede reportasjene den maltesisk-amerikanske tegneserieskaperen og journalisten Joe Sacco har laget fra krigsherjede områder, står Footnotes in Gaza i en særstilling. I likhet med bøker som Palestine, Safe Area Goražde og The Fixer er den et produkt av store mengder research- og feltarbeid, møysommelig skraverte tegninger som balanserer mellom karikatur og realisme, og et subjektivt perspektiv som gir leseren innblikk i krigsjournalistikkens økosystem.

Men der hans øvrige reportasjebøker først og fremst er skarpøyde vitnesbyrd fra samfunn som er blitt revet fra hverandre, er Footnotes in Gaza også et intrikat flettverk av fagfilosofiske og eksistensialistiske spørsmål.

Dokumentarisk fabel. Boken skildrer Saccos bestrebelser med å intervjue overlevende og øyenvitner om to lite omtalte massakre på palestinere under Suezkrisen i 1956. Sammenlignet med andre overgrep som er blitt begått mot den palestinske befolkningen, kan menneskerettighetsforbrytelsene som fant sted i Khan Younis og Rafah henholdsvis 3. og 12. november 1956 beskrives som fotnoter. Palestinernes minner om massedrapene på ubevæpnede menn overskygges ikke bare av større og mer berømte tragedier, men av det de utsettes for i bokens her og nå (2002–2003). Noen av vitnene vil heller snakke om andre, og i deres øyne viktigere, hendelser. Andre prøver så godt de kan å huske, men forveksler datoer, årstall og steder.

Annonse