00:00 - 06. mars 2020

Nysgjerrigper på norgesreise

Riksarkivets utgivelse av en embetsmanns rapporter fra Norge på begynnelsen av 1800-tallet er en helt spesiell leseglede.

Røyk i fjæra: Med fremveksten av den norske glassindustrien fra midten av 1700-tallet, bidro tangbrenning til sysselsetting langs kysten. Tangasken ble brukt til fremstilling av soda, en sentral komponent ved produksjon av glass og såpe. Bildet er fra 1908. Foto: Anders Beer Wilse / Nasjonalbiblioteket

Røyken fra tangbrenning skremte vekk fisken og avlingene slo feil, hevdet allmuen på Nordvestlandet helt på begynnelsen av 1800-tallet. Så alvorlig var dette at embetsmannen Christen Pram ble sendt fra Danmark til Norge for å undersøke forholdene. Det resulterte i et fantastisk kildeskrift for ettertiden.

I 1964 ble det trykt et utdrag fra Prams to reiseberetninger til Norge. Når Riksarkivet nå har gjort den første av disse fra 1804–05 i sin helhet tilgjengelig for allmennheten, er det en liten begivenhet i seg selv. Det er vanlig å tenke at et kildeskrift er for historieforskerne, likevel skriver Gerd Mordt i bokens innledning at det tas sikte på å nå ut til et forholdsvis bredt publikum.

Det er en interessant ambisjon med et over 200 år gammelt manuskript adressert til Kommersekollegiet i København, som var den dansk-norske statens regjeringskontor for handelssaker. Da det ikke har vært aktuelt å modernisere den opprinnelige danske språkdrakten, er Prams rapporter utstyrt med et fyldig noteapparat som forklarer arkaiske ord og vendinger. Det er en avgjørende hjelp for leseren, leg eller lærd, for man skal tross alt være opplagt når man gir seg i kast med en slik tekst. Den norskfødte embetsmannen skrev dertil unødig snirklete.

Annonse